Fugning

Fugning – en korrekt fugning, der tætner og samler på vigtige steder – f.eks. i vådrum og køkken i din ejendom – er utrolig vigtig.

En forkert udført fugning kan betyde, at der opstår fugtskader og efterfølgende, at du står med råd og problemer med skimmelsvamp.

Det er helt afgørende, at vand ikke kan trænge om bag fliser, installationer og andre elementer.

Ikke mindst i ældre byggeri er fugningerne mange gange af tvivlsom kvalitet.

Det oprindelige håndværksarbejde har ganske enkelt ikke været godt nok.

Vi ser også ofte, at tidens tand har angrebet de eksisterende fuger.

Vi anbefaler derfor, at du får efterset og evt. repareret dine fuger i badeværelse, bryggers og køkken

Oles Malerfirma har mange års erfaring med fugearbejde og kan derfor garantere dig et resultat, som tilfredsstiller alle gældende bygingskrav.

Samtidig får dine vægge, hjørner, kanter og samlinger et æstetisk udtryk, du helt sikkert vil være godt tilfreds med.

Vi udfører vådrumsfugning, fugning omkring vinduer og døre og i køkkener, hvor en korrekt fugning også bidrager til at højne hygiejneniveauet, idet tætte fuger forhindrer, at bakterier kan gro i mellemrum og revner.

Vi er i øvrigt også specialister i gulvfugning, brandfugning og udendørs facadefugning.

Skal vi kontakte dig?

Kontakt os

Mobil: 2422 6430

info@olesmalerfirma.dk